numer konta bankowego: 49 1090 1825 0000 0001 4653 6721 

Santander Bank Polska

 

mail: kancelaria@adwokatpetelicka.pl

telefon: +48 739 973 707

Sylwia Petelicka

Kancelaria Adwokacka

 

ul. Zabrska 18/1

40-083 Katowice

 

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie). 

 

• Administratorem danych osobowych jest Adwokat Sylwia Petelicka. Dane kontaktowe: Kancelaria Adwokacka Sylwia Petelicka email:
kancelaria@adwokat-petelicka.pl,
• Dane osobowe przetwarzane są w celu reprezentowania klientów przed prokuraturami, sądami, organami administracji,  komornikami, innymi instytucjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art.
6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. zgoda osoby, której dotyczą dane.
• Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia postępowania w sprawie.
• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych osobowych wiąże się z niemożliwością wykonania
umowy.
• Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

   - żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
   - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem zgody. 
   - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adwokat 

Sylwia Petelicka

Adwokat

Sylwia Petelicka