numer konta bankowego: 49 1090 1825 0000 0001 4653 6721 

Santander Bank Polska

 

mail: kancelaria@adwokatpetelicka.pl

telefon: +48 739 973 707

Sylwia Petelicka

Kancelaria Adwokacka

 

ul. Zabrska 18/1

40-083 Katowice

 

Kancelaria zapewnia fachową i profesjonalną obsługę przedsiębiorców, która obejmuje wykonywanie czynności doraźnych jak i stałą obsługę polegającą na:

1. Reprezentowaniu Klientów przed Sądami, organami podatkowymi, Krajową Izbą Odwoławczą,

2. Sporządzanie odwołań w sprawach rozpatrywanych przez Krajową Izbą Odwoławczą jak i odpowiedzi na odwołania,  

3. Sporządzanie umów handlowych, statutów, regulaminów, opinii prawnych,

4. Reprezentowanie w sprawach związanych z najmem pojazdów zastępczych,

5. Reprezentowanie w sprawach odszkodowawczych – szkody majątkowe,

6. Udzielanie porad i konsultacji,

7.  Windykacja należności.

Kancelaria zapewnia fachową i profesjonalną obsługę przedsiębiorców, która obejmuje wykonywanie czynności doraźnych jak i stałą obsługę polegającą na:

 

1. Reprezentowaniu Klientów przed Sądami, organami podatkowymi, Krajową Izbą Odwoławczą,

 

2. Sporządzanie odwołań w sprawach rozpatrywanych przez Krajową Izbą Odwoławczą jak i odpowiedzi na odwołania,

 

3. Sporządzanie umów handlowych, statutów, regulaminów, opinii prawnych,

 

4. Reprezentowanie w sprawach związanych z najmem pojazdów zastępczych,

 

5. Reprezentowanie w sprawach odszkodowawczych – szkody majątkowe,

 

6. Udzielanie porad i konsultacji,

 

7. Windykacja należności.

Kancelaria zapewnia fachową i profesjonalną obsługę przedsiębiorców, która obejmuje wykonywanie czynności doraźnych jak i stałą obsługę polegającą na:

1. Reprezentowaniu Klientów przed Sądami, organami podatkowymi, Krajową Izbą Odwoławczą,

2. Sporządzanie odwołań w sprawach rozpatrywanych przez Krajową Izbą Odwoławczą jak i odpowiedzi na odwołania,  

3. Sporządzanie umów handlowych, statutów, regulaminów, opinii prawnych,

4. Reprezentowanie w sprawach związanych z najmem pojazdów zastępczych,

5. Reprezentowanie w sprawach odszkodowawczych – szkody majątkowe,

6. Udzielanie porad i konsultacji,

7. Windykacja należności.

Prawo gospodarcze i handlowe

Adwokat 

Sylwia Petelicka

Adwokat

Sylwia Petelicka